Taisyklės: 

- Visi interneto vartotojai gali nominuoti jų manymu labiausiai interneto kultūros plėtrai nusipelniusius žmones, įmones, projektus, produktus, paslaugas;

- Viena nominacija, nepriklausomai nuo kategorijos, kainuoja 30 Eur (išskyrus kategorijas, kuriose darbus nominuoti galima nemokamai);

- Nominuojami darbai turi būti įgyvendinti nuo 2016 metų balandžio 1 dienos iki 2017 metų gegužės 12 dienos.

- Nemokamai nominuoti darbus galima į šias kategorijas: Kultūrinis, edukacinis tinklalapis arba projektas, Švietimo ar edukacinis tinklalapis, Socialinės atsakomybės tinklalapis ar projektas, Metų interneto žmogus, Metų vaizdo įrašas;

- Už savo favoritus kiekvienas interneto vartotojas gali balsuoti vieną kartą per dieną; 

- Nominuoti projektai, interneto puslapiai, programėlės turi būti viešai prieinami visą balsavimo periodą;

- Galima nominuoti save, savo įmonę, produktą, paslaugą ar judėjimą;

- Galima reklamuoti savo nominacijas reklaminiais skydeliais ar kitomis priemonėmis. 

- Griežtai draudžiama „pirkti” balsus ar žadėti kitą atlygį už balsų atidavimą (pastebėję tokią ar panašią veiklą organizatoriai turi teisę dalyvius diskvalifikuoti be perspėjimo).

Vertinimo kriterijai: 

- Idėjos naujumas, netikėtumas, originalumas;

- Progreso skatinimas;

- Efektyvus pritaikymas, funkcionalumas;

- Pasiekti tikslai bei rezultatai;

- Vizualinis pateikimas.